zaloguj się   |    zarejestruj się   |   
RSS

Witamy na stronie BOPISS

Informacja

Informujemy, że w dniu 14 sirpnia 2017 r. biuro będzie nieczynne. Za wszelkie utrudnienia przepraszmy.

Kierownik BOPiSS

Informacja.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 31 października 2016 r. biuro będzie nieczynne. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Kierownik BOPiSS

Informacja.

Uprzejmie informujemy, że wnioski dotyczące pomocy materialnej dla uczniów na rok szkolny 2016/2017 wydawane będą od dnia 16 sierpnia 2016 r.

 

Informacja.

Uprzejmie informujemy, że w związku z okresem urlopowym w dniach
od 11 lipca do 22 lipca 2016 r. biuro będzie nieczynne. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Z poważaniem

Kierownik

Irena Wilczyńska

Aktualności

Dowozy 2015/2016

31.08.2015

I N F O R M A C J A

 

 

Kierownik Biura Obsługi Przedszkola i Szkół Samorządowych informuje, że w roku szkolnym 2015/2016 dowozy szkolne będą odbywały się wg rozkładu z ubiegłego roku szkolnego.
Ponadto został wprowadzony dodatkowy odwóz dla dzieci z gimnazjum  oraz dla dzieci realizujących dodatkowe zajęcia w SP Lutom 
w czwartek na trasie: Sieraków Gimnazjum (15:15) - Góra - Przemyśl - Grobia - Sośnia - Lutomek - Lutom - Lesionki - Jabłonowo- Izdebno - Kaczlin - Sieraków.

INFORMACJA

12.08.2015

Uprzejmie inforujemy, że w dniach 12-13.08.2015r. biuro będzie czynne w godzinach od 7:00 do 14:00.

STYPENDIA SZKOLNE DLA UCZNIÓW 2015/2016

30.07.2015

STYPENDIUM SZKOLNE 2015/2016

Stypendia Szkolne dla uczniów 2015/2016

Informujemy o możliwości skorzystania z pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sieraków z art. 90 b ust. 3 ustawy z dnia
7 września 1991r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
 
Wraz z nowym rokiem szkolnym 2015/2016 rodzice, opiekunowie prawni, a także pełnoletni uczniowie mogą ubiegać się o przyznanie pomocy materialnej
o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego dla uczniów i słuchaczy kolegiów  zamieszkałym na terenie Gminy Sieraków.


Wnioski można pobierać w biurze przy ul. Poznańskiej 25, 64-410 Sieraków w terminie od 17 sierpnia 2015 r. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 15:00.       


Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z dokumentami należy złożyć
w terminie do dnia 15 września 2015 roku do Biura Obsługi Przedszkola i Szkół Samorządowych w Sierakowie ul. Poznańska 25, 64-410 Sieraków.
W przypadku słuchaczy kolegium (nauczycielskiego, języków obcych, pracowników służb społecznych) do dnia 15 października 2015 r. 

Aby skorzystać z pomocy finansowej dochód w rodzinie nie może przekraczać 456 zł netto na jednego członka rodziny.


Wnioskodawca składa wniosek na każdego ucznia indywidualnie.
Oznacza to, że rodzic musi złożyć tyle wniosków wraz z kompletem dokumentów ile ma uczących się dzieci. Przy ponoszeniu wydatków oraz wystawianiu faktury/rachunku należy zwrócić uwagę na nazewnictwo zakupionych artykułów, aby były zgodne
z wydatkami kwalifikowanymi do stypendium szkolnego. Przyjmowane będą wnioski
z kompletem dokumentów.

Stypendium szkolne przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów,
w związku z tym istnieje konieczność zbierania faktur i imiennych rachunków (wystawionych na wnioskodawcę) za poniesione koszty na cele edukacyjne wg katalogu wydatków podlegających refundacji wydawanych wraz z wnioskiem.W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

 obowiązują faktury za:

  1. zakup podręczników od czerwca 2015
  2. pozostałe materiały szkolne od sierpnia 2015 – wg katalogu wydatków kwalifikowanych
  3. abonament internetowy –od września 2015 r. do czerwca 2016 r.

INFORMACJA

27.05.2015

Informujemy, że dzień 14.08.2015 r. jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Biura Obsługi Przedszkola i Szkół Samorządowych.